Ansiktslammelse.no

Informasjon om ansiktslammelse

Ansiktslammelse

full_kvinne258 Vi som har fått vår hverdag endret radikal via en ansiktslammelse ønsker forståelse for vår situasjon. Siden legevitenskapen stadig ikke med sikkerhet vet hva som er årsak til denne lidelse – finnes det heller ikke noen oppfølgning.

Slagpasienter får medisinsk oppfølgning. “I Norge er det bare de som har eller har hatt sykdom inne i hjernen som har rett til fri fysikalisk behandling” sa Rikshospitalet avdelingssjefen i 2004  til meg i et brev. Det vil si at slagpasienter kan få tilbud om muskel stimulasjon hver 3. mnd – noe vi ikke har rett til. Videre sa han;  “Det finnes dessverre ikke noe etablert behandlingstilbud for de som har senfølger etter facialis parese/Bells parese.”

Med “senfølger” menes; den ansiktsside som ble rammet, eldres ikke på samme måte som den friske side. Det betyr at etter hånden som tiden går vil man eldes mer på den friske side – slik at man for annen gang – blir skjev i ansiktsuttrykket.

Det er blant annet dette denne webside har håp om å hjelpe oss med. At vi får rett til lik medisinsk behandling. Hjelp oss ved å bli medlem.

FORMÅL
Foreningen har til formål:
1)    Øke forståelsen i samfunnet, herunder de ansvarlige myndigheter, for det alvorlige problem en ansiktslammelse er for de det gjelder.
2)    Arbeide aktivt for å bedre utrednings- og behandlingstilbudet til de som får en ansiktslammelse og ikke minst behandle senskader, ved blant annet å gi informasjon til offentlige myndigheter.
3)    Gi aktuell informasjon til medlemmene via denne her webside og via et brukerforum.

Med vennlig hilsen

Vivi Anna Maron (Leder)