Ansiktslammelse.no

Informasjon om ansiktslammelse

Om

HVA ER VÅRT MÅL MED DENNE FORENING:

•    Det finnes ikke i Norge et sted hvor vi med vår lidelse kan gå. Vi vil kjempe for å synliggjøre vårt behov for oppfølgning. I dag er alle overlatt til seg selv. Kanskje fordi vi nettopp ikke får noen behandling / oppfølgning medisinsk. Vi er en usynlige gruppe, som bare er blitt fortalt at vi har fått et virus, at det forhåpentlig vil gå over av seg selv. Noe det bestemt ikke alltid gjør. Da må man lære å leve med å se skjev ut i ansiktet. Noe som påvirker oss psykisk.

•    Seinskader, vi opplever at bli skjeve på ny når vi eldes. På grunn av at den ansiktsside som har vært lammet ikke eldes på samme måte som den friske side – derfor bli vi skjeve i dobbelt forstand.

•    Vi ønsker at arbeide for at vi som gruppe kan få samme medisinsk behandling / oppfølgning som pasienter som rammes av slag m.m.

•    Vil jobbe for å øke forståelsen i samfunnet for vår pasientgruppe.

•    Hjelpe nye uskyldige som rammes gjennom opplysning, informasjon og mulige virkemidler.

•     Ha en egen hjemmeside med informasjon og brukerforum.
Leder: Vivi Anna Maron
Nestleder og regnskapsansvarlig: Elisabeth Lund
Styremedlem: Norill Solheim